پروژه‌های مرکز فناوری اطلاعات
 توسعه زیر ساخت ها و مدیریت مؤثر منابع

 سرویس های فناوری اطلاعات در سال 1398

اقدامات

رئوس فعالیت ها

بهبود مدیریت تجهیزات فناوری اطلاعات

1)    بهبود زنجیره تامین خریدهای سخت افزاری

2)    مدیریت جامع و یکپارچه بر روی تجهیزات دانشگاه (HELPDESK و ...)

ارتقا خدمات و رتبه وبگاه دانشگاه

1)    بهبود و به روز رسانی پرتال دانشگاه بر اساس جدیدترین الگوهای دانشگاهی برای ارائه بهتر امکانات به مخاطبین

2)    ارتقا یکپارچگی داده های درون سازمانی در فضای مجازی با استفاده از سامانه های دانشگاه

3)    رصد، ارزیابی و تهیه گزارشات با ابزارهای مدیریتی فضای مجازی

4)    ارائه راهکار در جهت بهبود شاخص های وبومتریکس و SEO

5)    فراهم کردن امکان افزایش تعداد پرتال ها و محتوای تحت دامنه دانشگاه

بهبود نگهداری و پشتیبانی داده ها و تجهیزات

1)    نصب و بهبود تجهیزات پشتیبانی و BACKUP

2)    استانداردسازی اتاق سرور

تقویت محتوی وبگاه مرکز

1) ارتقاء محتوای  فارسی و انگلیسی وب سایت مرکز

توسعه و ارتقا زیرساخت های فناوری اطلاعات

1)    راه اندازی و نصب کلیه سیستم های ویدیو کنفرانس، دوربین امنیتی و ...) در شعبه ارومیه و دانشگاه

2)     نصب و راه اندازی شیکه و تجهیزات در ساختمان های جدید

3)    راه اندازی خط دوم اینترنت در بستر شبکه علمی

4)    برقراری اتصال شبکه ملی در شعبه ارومیه و اتصال بین دو مرکز الزهرا و ارومیه

5)    ارتقا سوئیچ های فیبر ساختمان های دانشگاه

  6)    توسعه زیرساخت رایانش ابری
  7)    توسعه زیرساخت ذخیره سازی ابری