پروژه‌های مرکز هوشمند سازیتوسعه زیر ساخت ها و مدیریت مؤثر منابع

سرویس‌های هوشمندسازی دانشگاه در سال 1398

اقدامات

رئوس فعالیت ها

پیاده سازی پروژه هوشمندسازی دانشگاه

1.  نصب و راه اندازی سیستم BI و داشبورد مدیریتی (ارائه داشبورد در خصوص سیستم پرسنلی و آموزشی)

2.   طراحی و توسعه سیستم CRM( ارائه فرم های نظر سنجی خدمات )

  

3.  راه اندازی و بهبود زیرساخت های الکترونیکی  ( بررسی و POC تکنولژی VOIP در بستر شبکه دانشگاه، اجرای 300 NODE برای VDI، بررسی و بهبود خدمات ایمیل...)


4.   تدوین سیاست ها و سازماندهی راهکارهای اجرایی خدمات الکترونیکی

5.   طراحی و توسعه سیستم APP(ارائه امکانات مشاهده برنامه برای دانشجویان 97)

6.   آرشیو دیجیتال(برای 70% پایان نامه های کاغذی اسکن شده در دانشگاه)

7.   ارائه خدمات ذخیره سازی ابری (Cloud Computing)   برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه