راهنما


اینترنت   


دسترسی به شناسه کاربری، تعویض رمز عبور و بازیابی رمز عبور

تنظیم پراکسی در مرورگر Internet Explorer (جهت دسترسی به سامانه‌ها از خارج از دانشگاه)


ایمیل    
 
فیلم آموزشی پست الکترونیکی دانشگاه

عبور از خطای certificate 
تغییر رمز عبور قبل از ورود به پست الکترونیک 

تغییر رمز عبور بعد از ورود به پست الکترونیکی 

اضافه کردن ایمیل دانشگاهی به نرم افزار موبایل در اندروید 

اضافه کردن ایمیل دانشگاه به نرم افزار موبایل در IOS 

مشاهده پست الکترونیک  gmail در   پست الکترونیک الزهرا 

مشاهده پست الکترونیک  yahoo در   پست الکترونیک الزهرا 

منتقل کردن پست الکترونیک جدید به Microsoft outlook 

ایجاد گروه در پست الکترونیک 

طریقه مشاهده پیام های پست الکترونیک قدیم در پست الکترونیک جدید 

عدم دریافت پیام تبلیغاتی در پست الکترونیک 

 
سامانه

سامانه گلستان( ویژه دانشجویان)
سامانه گلستان( ویژه اساتید) 
سامانه گلستان( ویژه کارکنان) 
سامانه مکاتبات اداری5( ویژه کارکنان)
 
فرم

فرم درخواست ایمیل