۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

مدیر و همکاران مرکز

دکتر رضا عزمی

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
دکترای مهندسی الکترونیک -گرایش سیستم‌های دیجیتال
عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا

شماره تماس داخلی : 0218569-2167
شماره تماس مستقیم : 02188052324
ایمیل : ICT_Office[at]alzahra.ac.ir

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا، 1397 تاکنون.
 • دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه الزهرا، 1392 تاکنون.
 • استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه الزهرا، 1380 تا 1392.
 • مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت مگفا ( مرکز گسترش فناوری اطلاعات )، 1394 ت 1396.
 • مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا، 1386.
 • مدیر پروژه خدمات چند رسانه‌ای MMS شرکت نیمه هادی عماد، 1384 تا 1386.
 • عضو شورای تخصصی گروه امنیت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها، مرکز تحقیقات مخابرات، 85 تا 87.
 • عضو شورای پزوهشی OCR کار گروه خط و زبان فارسی، 85 تا 86.
 • مدیر پروژه سیستم عامل کارت هوشمند شرکت نیمه هادی عماد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 83 تا 85.
 • عضو شورای تخصصی گروه پردازش سیگنال و چند رسانه‌ای، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 82 تا 83.
 • دبیر پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا.
 • مدیر مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا.
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا، 88

 علیرضا حسن زاده

معاون مرکز

واحد شبکه و زیرساخت

علیرضا حسن زاده
مدیر واحد شبکه و زیرساخت 

شماره تماس داخلی : 02185692020
ایمیل : arh[at]alzahra.ac.ir

 

آیدا محسنی
کارشناس شبکه (اینترنت سایت شمالی )- اکانتینگ اینترنت

شماره تماس : 02188052324 - 02185692167
ایمیل : mohseni[at]alzahra.ac.ir
سونیا ثابت
کارشناس شبکه (سایت شرقی، خوابگاه و شعبه ارومیه)  - ایمیل دانشگاه

شماره تماس  : 02188052324 - 02185692166
ایمیل : sabet[at]alzahra.ac.ir

 

واحد سامانه ها و نرم افزار 

  شبنم عباسی 
کارشناس مسئول نرم افزار و سامانه ها

شماره تماس : 02188049938 - 02185692173
ایمیل : shabbasi[at]alzahra.ac.ir

واحد پرتال و وبسایت

 فاطمه عسگری
کارشناس مسئول وبسایت و پرتال های دانشگاه - پورتال اساتید

شماره تماس : 02188049938 - 02185692169
ایمیل : fasgari[at]alzahra.ac.ir

واحد سخت افزار
 
رکسانا رضایی
کارشناس مسئول سخت افزار

شماره تماس : 02188049938 - 02185692162
ایمیل : rezaei[at]alzahra.ac.ir

سایت مرکز فناوری اطلاعات

فهیمه سنجرانی
مسئول سایت افق و کارشناس امور اداری

شماره تماس : 02185692167
ایمیل : f.sanjarani[at]alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/23
تعداد بازدید:
299
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، طبقه اول ساختمان خوارزمی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 
ict_office[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 02188052324
فاکس : 
 02188052324