۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند

روسای پیشین

آقای دکتر رضا عزمی
از سال 1397 تا کنون

آقای دکتر وحید میرزاییان

1395-1397

خانم دکتر زرین تاج  برنایی

1391 - 1395

آقای مهندس علیرضا حسن زاده

1387 تا 1391


آقای دکتر رضا عزمی

1385-1387

آقای دکتر مهدی پدرام


آقای دکتر علی اصغر  فرامرزیان

آقای دکتر علی اصغر صیفی کار

1379


آقای دکتر صمد احمدی

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/19
تعداد بازدید:
167
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، طبقه اول ساختمان خوارزمی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 
ict_office[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 02188052324
فاکس : 
 02188052324