۱۴۰۳ دوشنبه ۷ خرداد

روسای پیشینآقای دکتر هادی شکیبیان

از سال 1402 


خانم دکتر مینا رنجبر فرد

از سال 1400 تا 1402

آقای دکتر رضا عزمی

از سال 1397 تا 1400

آقای دکتر وحید میرزاییان

1395-1397

خانم دکتر زرین تاج  برنایی

1391 - 1395

آقای مهندس علیرضا حسن زاده

1386 تا 1391


آقای دکتر رضا عزمی

1385-1386

آقای دکتر مهدی پدرام


آقای دکتر علی اصغر  فرامرزیان

آقای دکتر علی اصغر صیفی کار

1379


آقای دکتر صمد احمدی

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/16
تعداد بازدید:
3250
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، طبقه اول ساختمان خوارزمی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 
ict_office[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 02188052324
فاکس : 
 02188052324